Help center > Beheer aanwezigheden > Aanwezigheden instellen

Wie ontvangt meldingen van aangepaste aanwezigheden?

Stel op basis van de functie die een persoon vervult in of deze al dan niet notificaties dient te ontvangen wanneer een aanwezigheid wijzigt. Deze persoon zal de notificaties enkel ontvangen indien hij aan de activiteit in kwestie gekoppeld is (rechtstreeks of via een groep).

Ga als volgt te werk om in te stellen wie aanwezigheidsnotificaties ontvangt: 

  1. Open de module "instellingen"
  2. Klik op "contact functies"
  3. Selecteer de functie die aanwezigheidsnotificaties dient te ontvangen
  4. Vink de optie "ontvangt aanwezigheidsnotificaties" aan
  5. Klik op "opslaan".
Was dit nuttig?
Over de module beheer aanwezigheden
Werken met aanwezigheden
Aanwezigheden instellen
Van wie worden aanwezigheden bijgehouden?
Welke statussen zijn beschikbaar?
Wie kan welke aanwezigheden bekijken?
Wie ontvangt meldingen van aangepaste aanwezigheden?
Aan de slag met aanwezigheden
Activiteit met aanwezigheden inplannen
Standaard aanwezigheid aanpassen
Maximaal aanwezigen bepalen
Aanwezigheden ingeven
Aanwezigheid ingeven als eindgebruiker (voor jezelf)
Aanwezigheid ingeven als begeleider (voor mezelf of een ander groepslid)
Aanwezigheid ingeven als beheerder
Aanwezigheden analyseren
Overzicht van aanwezigheden
Aanwezigheden exporteren