Help center > Beheer aanwezigheden > Aanwezigheden instellen

Wie kan welke aanwezigheden bekijken?

Beslis aan de hand van de module "beheer toegangen" wie welke aanwezigheden kan bekijken. 

Enerzijds kan je toegang geven aan de eindgebruiker om via de module "activiteiten"  aanwezigheden van zichzelf of leden van de groep te bekijken en aan te passen.

Daarnaast kan je beheerders toegang geven tot het bekijken en bewerken van alle aanwezigheden door ze toegang te geven tot de module "beheer aanwezigheden".

 

Was dit nuttig?
Over de module beheer aanwezigheden
Werken met aanwezigheden
Aanwezigheden instellen
Van wie worden aanwezigheden bijgehouden?
Welke statussen zijn beschikbaar?
Wie kan welke aanwezigheden bekijken?
Wie ontvangt meldingen van aangepaste aanwezigheden?
Aan de slag met aanwezigheden
Activiteit met aanwezigheden inplannen
Standaard aanwezigheid aanpassen
Maximaal aanwezigen bepalen
Aanwezigheden ingeven
Aanwezigheid ingeven als eindgebruiker (voor jezelf)
Aanwezigheid ingeven als begeleider (voor mezelf of een ander groepslid)
Aanwezigheid ingeven als beheerder
Aanwezigheden analyseren
Overzicht van aanwezigheden
Aanwezigheden exporteren