Help center > Beheer aanwezigheden > Over de module beheer aanwezigheden

Werken met aanwezigheden

Wil je als beheerder een overzicht hebben van de aanwezigheden van een bepaald contact, groep of evenement? Dat kan aan de hand van de module "beheer aanwezigheden".

Leden kunnen hun aanwezigheid ingeven voor elke activiteit en brengen hierbij automatisch de verantwoordelijke van de activiteit op de hoogte van hun aanwezigheid.

Vervolgens kan de verantwoordelijke de aanwezigheden bekijken, aanpassen én het aanwezigheidspercentage van een elk individu bekijken.

Twizzit biedt naast aanwezigheden ook de mogelijkheid inschrijvingen op te vragen voor een activiteit. Een activiteit kan slechts van één van beide systemen gebruik maken. Gebruik de juiste tool voor de juiste omstandigheden. 

Gebruik aanwezigheden indien je enkel wenst te weten of iemand aanwezig zal zijn of niet.

Gebruik inschrijvingsformulieren indien je meer informatie wenst op te vragen. Inschrijvingen laten je ook toe betalingen toe te voegen en inkomtickets te gebruiken. Meer informatie hierover vind je in de module inschrijvingsformulieren.

Was dit nuttig?
Over de module beheer aanwezigheden
Werken met aanwezigheden
Aanwezigheden instellen
Van wie worden aanwezigheden bijgehouden?
Welke statussen zijn beschikbaar?
Wie kan welke aanwezigheden bekijken?
Wie ontvangt meldingen van aangepaste aanwezigheden?
Aan de slag met aanwezigheden
Activiteit met aanwezigheden inplannen
Standaard aanwezigheid aanpassen
Maximaal aanwezigen bepalen
Aanwezigheden ingeven
Aanwezigheid ingeven als eindgebruiker (voor jezelf)
Aanwezigheid ingeven als begeleider (voor mezelf of een ander groepslid)
Aanwezigheid ingeven als beheerder
Aanwezigheden analyseren
Overzicht van aanwezigheden
Aanwezigheden exporteren