Help center > Beheer aanwezigheden > Aanwezigheden instellen

Welke statussen zijn beschikbaar?

Je kan de verschillende beschikbare statussen binnen jouw organisatie zelf instellen. Standaard worden steeds drie statussen gehanteerd, namelijk: "aanwezig", "niet bepaald" en "afwezig". We raden aan het aantal aanwezigheidstypes te beperken tot 5. Voor specifiekere statussen kan er steeds gebruik worden gemaakt van opmerkingen. Deze kunnen door de gebruiker zelf worden ingegeven.

Voeg statussen toe Dit doe je aan de hand van volgende stappen: 

  1. Open de module "instellingen"
  2. Klik op "aanwezigheidstypes"
  3. Klik op de "+" rechts onderaan
  4. Geef de gevraagde instellingen op
  5. klik op "opslaan"

Stel hier tevens een standaard type aanwezigheid in voor elk type event binnen jouw organisatie.

 

Bovendien kan je ook aanwezigheidsstatussen toevoegen die enkel gebruikt kunnen worden door beheerders. Dit kan je bijvoorbeeld gebruiken voor de status "niet bepaald". Bijgevolg kunnen leden dan enkel hun aan- en afwezigheid ingeven. 

Ga hiervoor als volgt te werk: 

  1. Open de module "instellingen"
  2. Klik op "aanwezigheidstypes"
  3. Open het aanwezigheidstype dat je enkel beschikbaar wenst te maken voor beheerders
  4. Vink de optie "beheer alle aanwezigheden-toegang nodig" aan
  5. Klik op "opslaan".
Was dit nuttig?
Over de module beheer aanwezigheden
Werken met aanwezigheden
Aanwezigheden instellen
Van wie worden aanwezigheden bijgehouden?
Welke statussen zijn beschikbaar?
Wie kan welke aanwezigheden bekijken?
Wie ontvangt meldingen van aangepaste aanwezigheden?
Aan de slag met aanwezigheden
Activiteit met aanwezigheden inplannen
Standaard aanwezigheid aanpassen
Maximaal aanwezigen bepalen
Aanwezigheden ingeven
Aanwezigheid ingeven als eindgebruiker (voor jezelf)
Aanwezigheid ingeven als begeleider (voor mezelf of een ander groepslid)
Aanwezigheid ingeven als beheerder
Aanwezigheden analyseren
Overzicht van aanwezigheden
Aanwezigheden exporteren