Help center > Mijn Twizzit > Activiteiten

Een chat gesprek starten

Start een gesprek

Communiceer eenvoudig met andere Twizzit gebruikers door een gesprek te starten in jouw Twizzit-app. De personen die je toevoegt aan het gesprek zullen hier steeds een notificatie en e-mail over ontvangen (tenzij ze dit zelf anders hebben ingesteld in de module "persoonlijke voorkeuren").

Start een gesprek met contacten aan de hand van volgende stappen:

 1. Open de module "chat"
 2. Klik op "gesprek toevoegen"
 3. Voer de naam van het contact waarmee je een gesprek wenst te starten in
 4. Klik op "start"
 5. Geef je boodschap in, in de daarvoor voorziene tekstbalk en klik op ">" om je bericht te verzenden.

Start een groepsgesprek/verzendlijst

Er zijn verschillende manieren om een groepsgesprek te starten. Enerzijds kan je dit doen vanuit een reeds bestaande groep binnen Twizzit, zoals bijvoorbeeld jouw team. Hierbij kan je dan contacten uitvinken (bv de coach). Anderzijds kan je ook verschillende contacten, waarmee je niet in een groep werd ingedeeld toevoegen aan je groepsgesprek.

Een belangrijk onderscheid dat hier gemaakt dient te worden, is dat tussen een groep en verzendlijst. Dit is namelijk het volgende:

 • Groepsgesprek: Stuur een bericht naar meerdere personen tegelijk en geef iedereen de mogelijkheid deel te nemen aan het gesprek. Het is dus een gesprek met meerdere deelnemers.
 • Verzendlijst: Hierbij stuur je één bericht naar meerdere contactpersonen tegelijk. Deze personen kunnen echter de anderen niet zien en er ontstaan bijgevolg dus verschillende één-op-één gesprekken wanneer de contacten antwoorden.

 Volg onderstaande stappen om een groepsgesprek of verzendlijst aan te maken:

 1. Open de module "chat"
 2. Klik op "gesprek toevoegen"
 3. Selecteer de groep of verschillende contacten.
 4. Klik op "volgende"
 5. Indien je een bestaande groep selecteerde: vink de contacten uit die je niet wenst toe te voegen aan de groep en klik op "selecteer"
 6. Klik op "volgende"
 7. Geef een titel op voor de conversatie en voeg een groepsafbeelding toe indien gewenst.
 8. Vink de optie "verzendlijst" aan, indien gewenst
 9. Klik op "start".

Wil je contacten filteren op basis van een aantal voorwaarden en hiermee een gesprek aanmaken? Gebruik dan de module "CRM". Lees er hier meer over.

Was dit nuttig?
Volgende: Chat beheren
Inloggen
Eerste keer inloggen of login/wachtwoord vergeten
Werken met meerdere gebruikers of accounts
Ouders en hun kinderen
Home
Over het nieuwsoverzicht
Nieuwsartikel delen
Opmerking schrijven bij nieuwsartikel
Nieuwspagina beheren
Activiteiten
Over activiteiten
Overzicht mijn activiteiten
Een activiteit zoeken
Favorieten toevoegen
Details van een activiteit
Activiteiten toevoegen
Mijn aanwezigheid opgeven
Inschrijven voor een activiteit
Taken toevoegen en opnemen
Live feed van een activiteit
Activiteiten exporteren naar een andere agenda
Competitie
Wedstrijdplanning opzoeken
Rangschikkingen bekijken
Wedstrijdblad invullen
Wedstrijdblad opzoeken
Wedstrijdblad aanpassen
Chat
Een chat gesprek starten
Chat beheren
Chat dempen
Werken met chat verzendlijsten
Polls organiseren in de chat
Bestanden doorsturen in de chat
Meldingen
Overzicht van meldingen
Voorkeuren instellen voor meldingen
Groepen
Overzicht groepsindeling
Groepsomschrijving bewerken
Contacten aan groep toevoegen
Inschrijvingen & aankopen
Overzicht formulieren
Inschrijvingsformulier invullen
Mijn inschrijvingen raadplegen
Mijn facturen
Overzicht facturen
Factuur betalen
Mijn lijsten
Overzicht polls, lijsten en doodles
Poll, doodle of lijst toevoegen
Lijsten delen
Lijsten starten vanuit chat
Mijn evaluaties
Een overzicht van mijn evaluaties
Mijn afgenomen evaluaties
Evaluaties afnemen
Gemaakte evaluatie aanpassen
Media
Bestanden toevoegen en delen
Lidkaarten
Mijn lidkaarten raadplegen
Persoonlijke gegevens
Contactgegevens / profielfoto aanpassen
Lidmaatschap(pen) bekijken
Gelinkte bedrijven en resources
Persoonlijke voorkeuren
Voorkeuren voor meldingen en mails instellen
Mijn login gegevens raadplegen / aanpassen
Taal voorkeur instellen