Help center > Mijn Twizzit > Mijn evaluaties

Overzicht facturen

In de module "mijn facturen" vind je een overzicht terug van de verschillende facturen die door de organisatie voor jou werden aangemaakt. In het algemene overzicht, vind je volgende informatie terug:

 • Datum: De datum waarop het document werd aangemaakt.
 • Ontvanger: De naam van het contact waar de factuur, credit of debet nota voor gecreëerd werd.
 • Document: Het unieke nummer van het document.
 • Bedrag: Het bedrag dat gefactureerd, gecrediteerd of gedebiteerd werd.
 • Status: De betalingsstatus van het document. De verschillende mogelijkheden hier zijn de volgende:
  • Openstaand: Het document werd verzonden, maar er werd nog geen betaling geïnd. De vervaldatum is echter nog niet verstreken.
  • Deels betaald: Een deel van de betaling werd reeds ontvangen, maar een deel van de betaling is nog openstaand.
  • Betaald: Het document werd volledig betaald door de ontvanger. Er is geen verdere actie vereist.
  • Achterstallig: Het document werd verzonden, maar niet (helemaal) betaald. De vervaldatum is verstreken. Het document verdient hierdoor dus extra aandacht en dient alsnog zo snel mogelijk betaald te worden.
  • Gesloten: Het document werd volledig gecrediteerd. Hierdoor is er geen betaling of verdere actie meer vereist.
Was dit nuttig?
Volgende: Factuur betalen
Inloggen
Eerste keer inloggen of login/wachtwoord vergeten
Werken met meerdere gebruikers
Ouders en hun kinderen
Home
Nieuwsoverzicht
Delen
Opmerking schrijven
Nieuwssectie beheren
Activiteiten
Over activiteiten
Overzicht mijn activiteiten
Activiteiten zoeken
Favorieten toevoegen
Details van een activiteit
Activiteiten toevoegen
Mijn aanwezigheid opgeven
Inschrijven voor een activiteit
Taken
Live feed
Activiteiten exporteren naar een andere agenda
Competitie
Wedstrijdplanning opzoeken
Rangschikkingen bekijken
Wedstrijdblad invullen
Wedstrijdbladen opzoeken
Wedstrijdbladen aanpassen/aanvullen
Chat
Een gesprek starten
Gesprekken beheren
Gesprekken dempen
Werken met verzendlijsten
Polls organiseren vanuit een gesprek
Documenten doorsturen
Meldingen
Overzicht van meldingen
Voorkeuren instellen
Groepen
Overzicht groepsindeling
Groepsomschrijving
Contacten aan groep toevoegen
Inschrijvingen & aankopen
Overzicht formulieren
Invullen van een inschrijvingsformulier
Mijn inschrijvingen
Mijn facturen
Overzicht facturen
Factuur betalen
Mijn lijsten
Overzicht polls, lijsten en doodles
Poll, doodle of lijst toevoegen
Lijsten delen
Lijsten starten vanuit chat
Mijn evaluaties
Een overzicht van mijn evaluaties
Mijn afgenomen evaluaties
Evaluaties afnemen
Gemaakte evaluaties aanpassen of aanvullen
Media
Bestanden toevoegen en delen
Lidkaarten
Mijn lidkaarten
Persoonlijke gegevens
Contactgegevens aanpassen
Lidmaatschap bekijken
Gelinkte bedrijven en resources
Persoonlijke voorkeuren
Ontvangen van meldingen en mails
Mijn login gegevens
Taal voorkeur instellen