Help center > Mijn Twizzit > Lidkaarten

Ontvangen van meldingen en mails

Wanneer je de module "persoonlijke voorkeuren" opent, wordt de tab meldingen automatisch geopend. Stel hier in welke meldingen je op welk e-mailadres wenst te ontvangen en of je deze ook binnen de app wenst te ontvangen.

Hier kan je volgende meldingen aan- of uitzetten:

  • Ontvangen van de nieuwsbrief
  • Nieuw bericht ontvangen
  • Een evaluatie wordt afgenomen van jou
  • Een evaluatie wordt toegevoegd
  • Uw reservatie werd aangepast
  • Wanneer een groepslid zijn aanwezigheid aanpast
  • Een bestand wordt gedeeld met jou

 

Indien je andere account gelinkt hebt aan jouw account, kan je bovenaan dit overzicht ook instellen of je ook over deze accounts meldingen wenst te ontvangen. Lees hier hoe je een account aan het jouwe linkt.
Was dit nuttig?
Inloggen
Eerste keer inloggen of login/wachtwoord vergeten
Werken met meerdere gebruikers
Ouders en hun kinderen
Home
Nieuwsoverzicht
Delen
Opmerking schrijven
Nieuwssectie beheren
Activiteiten
Over activiteiten
Overzicht mijn activiteiten
Activiteiten zoeken
Favorieten toevoegen
Details van een activiteit
Activiteiten toevoegen
Mijn aanwezigheid opgeven
Inschrijven voor een activiteit
Taken
Live feed
Activiteiten exporteren naar een andere agenda
Competitie
Wedstrijdplanning opzoeken
Rangschikkingen bekijken
Wedstrijdblad invullen
Wedstrijdbladen opzoeken
Wedstrijdbladen aanpassen/aanvullen
Chat
Een gesprek starten
Gesprekken beheren
Gesprekken dempen
Werken met verzendlijsten
Polls organiseren vanuit een gesprek
Documenten doorsturen
Meldingen
Overzicht van meldingen
Voorkeuren instellen
Groepen
Overzicht groepsindeling
Groepsomschrijving
Contacten aan groep toevoegen
Inschrijvingen & aankopen
Overzicht formulieren
Invullen van een inschrijvingsformulier
Mijn inschrijvingen
Mijn facturen
Overzicht facturen
Factuur betalen
Mijn lijsten
Overzicht polls, lijsten en doodles
Poll, doodle of lijst toevoegen
Lijsten delen
Lijsten starten vanuit chat
Mijn evaluaties
Een overzicht van mijn evaluaties
Mijn afgenomen evaluaties
Evaluaties afnemen
Gemaakte evaluaties aanpassen of aanvullen
Media
Bestanden toevoegen en delen
Lidkaarten
Mijn lidkaarten
Persoonlijke gegevens
Contactgegevens aanpassen
Lidmaatschap bekijken
Gelinkte bedrijven en resources
Persoonlijke voorkeuren
Ontvangen van meldingen en mails
Mijn login gegevens
Taal voorkeur instellen