Help center > Mijn Twizzit > Mijn facturen

Overzicht facturen

In de module "mijn facturen" vind je een overzicht terug van de verschillende facturen die door de organisatie voor jou werden aangemaakt. In het algemene overzicht, vind je volgende informatie terug:

 • Datum: De datum waarop het document werd aangemaakt.
 • Ontvanger: De naam van het contact waar de factuur, credit of debet nota voor gecreëerd werd.
 • Document: Het unieke nummer van het document.
 • Bedrag: Het bedrag dat gefactureerd, gecrediteerd of gedebiteerd werd.
 • Status: De betalingsstatus van het document. De verschillende mogelijkheden hier zijn de volgende:
  • Openstaand: Het document werd verzonden, maar er werd nog geen betaling geïnd. De vervaldatum is echter nog niet verstreken.
  • Deels betaald: Een deel van de betaling werd reeds ontvangen, maar een deel van de betaling is nog openstaand.
  • Betaald: Het document werd volledig betaald door de ontvanger. Er is geen verdere actie vereist.
  • Achterstallig: Het document werd verzonden, maar niet (helemaal) betaald. De vervaldatum is verstreken. Het document verdient hierdoor dus extra aandacht en dient alsnog zo snel mogelijk betaald te worden.
  • Gesloten: Het document werd volledig gecrediteerd. Hierdoor is er geen betaling of verdere actie meer vereist.
Was dit nuttig?
Volgende: Factuur betalen
Inloggen
Eerste keer inloggen of login/wachtwoord vergeten
Werken met meerdere gebruikers of accounts
Ouders en hun kinderen
Home
Over het nieuwsoverzicht
Nieuwsartikel delen
Opmerking schrijven bij nieuwsartikel
Nieuwspagina beheren
Activiteiten
Over activiteiten
Overzicht mijn activiteiten
Een activiteit zoeken
Favorieten toevoegen
Details van een activiteit
Activiteiten toevoegen
Mijn aanwezigheid opgeven
Inschrijven voor een activiteit
Taken toevoegen en opnemen
Live feed van een activiteit
Activiteiten exporteren naar een andere agenda
Competitie
Wedstrijdplanning opzoeken
Rangschikkingen bekijken
Wedstrijdblad invullen
Wedstrijdblad opzoeken
Wedstrijdblad aanpassen
Chat
Een chat gesprek starten
Chat beheren
Chat dempen
Werken met chat verzendlijsten
Polls organiseren in de chat
Bestanden doorsturen in de chat
Meldingen
Overzicht van meldingen
Voorkeuren instellen voor meldingen
Groepen
Overzicht groepsindeling
Groepsomschrijving bewerken
Contacten aan groep toevoegen
Inschrijvingen & aankopen
Overzicht formulieren
Inschrijvingsformulier invullen
Mijn inschrijvingen raadplegen
Mijn facturen
Overzicht facturen
Factuur betalen
Mijn lijsten
Overzicht polls, lijsten en doodles
Poll, doodle of lijst toevoegen
Lijsten delen
Lijsten starten vanuit chat
Mijn evaluaties
Een overzicht van mijn evaluaties
Mijn afgenomen evaluaties
Evaluaties afnemen
Gemaakte evaluatie aanpassen
Media
Bestanden toevoegen en delen
Lidkaarten
Mijn lidkaarten raadplegen
Mijn taken
Beschikbaarheden en voorkeuren instellen
Overzicht mijn taken
Persoonlijke gegevens
Contactgegevens / profielfoto aanpassen
Lidmaatschap(pen) bekijken
Gelinkte bedrijven en resources
Persoonlijke voorkeuren
Voorkeuren voor meldingen en mails instellen
Mijn login gegevens raadplegen / aanpassen
Taal voorkeur instellen