Help center > Mijn Twizzit > Activiteiten

Chat beheren

Verlaat een conversatie

Wil je als deelnemer of als admin een gesprek verlaten? Dat kan via de volgende stappen: 

 1. Open de module 'chat'.

 2. Klik op het gesprek in kwestie.

 3. Klik op de drie bolletjes rechts bovenaan.

 4. Kies voor de optie 'verlaat gesprek'.

 5. Klik op 'OK'.

Verwijder een conversatie

Wens je als admin van een gesprek, het gesprek te verwijderen? Ga dan als volgt te werk:

 1. Open de module 'chat'.

 2. Klik op het gesprek / de chat in kwestie.

 3. Klik op de drie bolletjes rechts bovenaan.

 4. Kies voor de optie 'gespreksinformatie'.

 5. Klik vervolgens op de knop 'acties'.

 6. Kies voor de optie 'verwijder gesprek'.

Enkel de admin / creator van een gesprek kan het gesprek verwijderen. Als deelnemer kun je geen gesprek verwijderen, maar wel het gesprek verlaten. Bovenstaand artikel legt uit hoe je dit doet.

 

Contact toevoegen aan gesprek

Wil je als admin een contact toevoegen aan een reeds bestaand gesprek? Volg dan onderstaande stappen: 

 1. Open de module "chat"
 2. Klik op het gesprek in kwestie 
 3. Klik op de drie bolletjes rechts bovenaan
 4. Kies voor de optie "gespreksinformatie"
 5. Klik op de knop "acties"
 6. Kies voor de optie "voeg deelnemer toe"
 7. Selecteer een contact.

Wanneer je een nieuw contact toevoegt aan dit gesprek, zal deze persoon toegang krijgen tot de berichten die in het verleden verzonden werden samen met alle gedeelde items.

 

Contact verwijderen uit conversatie

Ben je de admin van een conversatie dan kan je tevens ook contacten verwijderen uit een gesprek. Volg hiervoor onderstaande stappen: 

 1. Open de module "chat"
 2. Klik op het gesprek in kwestie 
 3. Klik op de drie bolletjes rechts bovenaan
 4. Kies voor de optie "gespreksinformatie"
 5. Klik op de naam van het contact dat je wenst te verwijderen
 6. Kies voor de optie "verwijder deelnemer"
 7. Klik op "OK"

Admin aan gesprek toevoegen

Wil je, als admin, een deelnemer van het gesprek tevens admin van de conversatie maken? Volg dan deze stappen: 

 1. Open de module 'chat'.
 2. Klik op het gesprek in kwestie.
 3. Klik op de drie bolletjes rechts bovenaan.
 4. Kies voor de optie 'gespreksinformatie'.
 5. Klik op de naam van het contact die je admin wenst te maken.
 6. Kies voor de optie 'maak admin'.
Was dit nuttig?
Volgende: Chat dempen
Inloggen
Eerste keer inloggen of login/wachtwoord vergeten
Werken met meerdere gebruikers of accounts
Ouders en hun kinderen
Home
Over het nieuwsoverzicht
Nieuwsartikel delen
Opmerking schrijven bij nieuwsartikel
Nieuwspagina beheren
Activiteiten
Over activiteiten
Overzicht mijn activiteiten
Een activiteit zoeken
Favorieten toevoegen
Details van een activiteit
Activiteiten toevoegen
Mijn aanwezigheid opgeven
Inschrijven voor een activiteit
Taken toevoegen en opnemen
Live feed van een activiteit
Activiteiten exporteren naar een andere agenda
Competitie
Wedstrijdplanning opzoeken
Rangschikkingen bekijken
Wedstrijdblad invullen
Wedstrijdblad opzoeken
Wedstrijdblad aanpassen
Chat
Een chat gesprek starten
Chat beheren
Chat dempen
Werken met chat verzendlijsten
Polls organiseren in de chat
Bestanden doorsturen in de chat
Meldingen
Overzicht van meldingen
Voorkeuren instellen voor meldingen
Groepen
Overzicht groepsindeling
Groepsomschrijving bewerken
Contacten aan groep toevoegen
Inschrijvingen & aankopen
Overzicht formulieren
Inschrijvingsformulier invullen
Mijn inschrijvingen raadplegen
Mijn facturen
Overzicht facturen
Factuur betalen
Mijn lijsten
Overzicht polls, lijsten en doodles
Poll, doodle of lijst toevoegen
Lijsten delen
Lijsten starten vanuit chat
Mijn evaluaties
Een overzicht van mijn evaluaties
Mijn afgenomen evaluaties
Evaluaties afnemen
Gemaakte evaluatie aanpassen
Media
Bestanden toevoegen en delen
Lidkaarten
Mijn lidkaarten raadplegen
Persoonlijke gegevens
Contactgegevens / profielfoto aanpassen
Lidmaatschap(pen) bekijken
Gelinkte bedrijven en resources
Persoonlijke voorkeuren
Voorkeuren voor meldingen en mails instellen
Mijn login gegevens raadplegen / aanpassen
Taal voorkeur instellen