Help center > Mijn Twizzit > Activiteiten

Mijn aanwezigheid opgeven

Om trainingen, evenementen en wedstrijden goed voor te bereiden is het steeds handig wanneer de verantwoordelijken op voorhand weten wie aanwezig zal zijn. Geef daarom jouw aanwezigheid op voor de activiteiten die in je overzicht verschijnen aan de hand van volgende stappen: 

  1. Open de module "activiteiten"
  2. Swipe naar "mijn agenda" 
  3. Klik op de aangegeven aanwezigheidsstatus van de activiteit
  4. Klik op de gewenste status.

Wanneer je jouw aanwezigheid aanpast, zal de verantwoordelijke hier automatisch over worden verwittigd.

 

Wil je de aanwezigheden van anderen zien en tegelijk jouw status aanpassen? Ga dan als volgt te werk:

  1. Open de module "activiteiten"
  2. Open de activiteit waarvoor je jouw aanwezigheid wenst in te geven
  3. Klik op de tab "aanwezigheden"
  4. Klik op het icoon naast jouw eigen naam
  5. Selecteer de gewenste status. 
Was dit nuttig?
Inloggen
Eerste keer inloggen of login/wachtwoord vergeten
Werken met meerdere gebruikers of accounts
Ouders en hun kinderen
Home
Over het nieuwsoverzicht
Nieuwsartikel delen
Opmerking schrijven bij nieuwsartikel
Nieuwspagina beheren
Activiteiten
Over activiteiten
Overzicht mijn activiteiten
Een activiteit zoeken
Favorieten toevoegen
Details van een activiteit
Activiteiten toevoegen
Mijn aanwezigheid opgeven
Inschrijven voor een activiteit
Taken toevoegen en opnemen
Live feed van een activiteit
Activiteiten exporteren naar een andere agenda
Competitie
Wedstrijdplanning opzoeken
Rangschikkingen bekijken
Wedstrijdblad invullen
Wedstrijdblad opzoeken
Wedstrijdblad aanpassen
Chat
Een chat gesprek starten
Chat beheren
Chat dempen
Werken met chat verzendlijsten
Polls organiseren in de chat
Bestanden doorsturen in de chat
Meldingen
Overzicht van meldingen
Voorkeuren instellen voor meldingen
Groepen
Overzicht groepsindeling
Groepsomschrijving bewerken
Contacten aan groep toevoegen
Inschrijvingen & aankopen
Overzicht formulieren
Inschrijvingsformulier invullen
Mijn inschrijvingen raadplegen
Mijn facturen
Overzicht facturen
Factuur betalen
Mijn lijsten
Overzicht polls, lijsten en doodles
Poll, doodle of lijst toevoegen
Lijsten delen
Lijsten starten vanuit chat
Mijn evaluaties
Een overzicht van mijn evaluaties
Mijn afgenomen evaluaties
Evaluaties afnemen
Gemaakte evaluatie aanpassen
Media
Bestanden toevoegen en delen
Lidkaarten
Mijn lidkaarten raadplegen
Persoonlijke gegevens
Contactgegevens / profielfoto aanpassen
Lidmaatschap(pen) bekijken
Gelinkte bedrijven en resources
Persoonlijke voorkeuren
Voorkeuren voor meldingen en mails instellen
Mijn login gegevens raadplegen / aanpassen
Taal voorkeur instellen