Help center > Mijn Twizzit > Lidkaarten

Mijn aanwezigheid opgeven

Om trainingen, evenementen en wedstrijden goed voor te bereiden is het steeds handig wanneer de verantwoordelijken op voorhand weten wie aanwezig zal zijn. Geef daarom jouw aanwezigheid op voor de activiteiten die in je overzicht verschijnen aan de hand van volgende stappen: 

  1. Open de module "activiteiten"
  2. Swipe naar "mijn agenda" 
  3. Klik op de aangegeven aanwezigheidsstatus van de activiteit
  4. Klik op de gewenste status.

Wanneer je jouw aanwezigheid aanpast, zal de verantwoordelijke hier automatisch over worden verwittigd.

 

Wil je de aanwezigheden van anderen zien en tegelijk jouw status aanpassen? Ga dan als volgt te werk:

  1. Open de module "activiteiten"
  2. Open de activiteit waarvoor je jouw aanwezigheid wenst in te geven
  3. Klik op de tab "aanwezigheden"
  4. Klik op het icoon naast jouw eigen naam
  5. Selecteer de gewenste status. 
Was dit nuttig?
Inloggen
Eerste keer inloggen of login/wachtwoord vergeten
Werken met meerdere gebruikers
Ouders en hun kinderen
Home
Nieuwsoverzicht
Delen
Opmerking schrijven
Nieuwssectie beheren
Activiteiten
Over activiteiten
Overzicht mijn activiteiten
Activiteiten zoeken
Favorieten toevoegen
Details van een activiteit
Activiteiten toevoegen
Mijn aanwezigheid opgeven
Inschrijven voor een activiteit
Taken
Live feed
Activiteiten exporteren naar een andere agenda
Competitie
Wedstrijdplanning opzoeken
Rangschikkingen bekijken
Wedstrijdblad invullen
Wedstrijdbladen opzoeken
Wedstrijdbladen aanpassen/aanvullen
Chat
Een gesprek starten
Gesprekken beheren
Gesprekken dempen
Werken met verzendlijsten
Polls organiseren vanuit een gesprek
Documenten doorsturen
Meldingen
Overzicht van meldingen
Voorkeuren instellen
Groepen
Overzicht groepsindeling
Groepsomschrijving
Contacten aan groep toevoegen
Inschrijvingen & aankopen
Overzicht formulieren
Invullen van een inschrijvingsformulier
Mijn inschrijvingen
Mijn facturen
Overzicht facturen
Factuur betalen
Mijn lijsten
Overzicht polls, lijsten en doodles
Poll, doodle of lijst toevoegen
Lijsten delen
Lijsten starten vanuit chat
Mijn evaluaties
Een overzicht van mijn evaluaties
Mijn afgenomen evaluaties
Evaluaties afnemen
Gemaakte evaluaties aanpassen of aanvullen
Media
Bestanden toevoegen en delen
Lidkaarten
Mijn lidkaarten
Persoonlijke gegevens
Contactgegevens aanpassen
Lidmaatschap bekijken
Gelinkte bedrijven en resources
Persoonlijke voorkeuren
Ontvangen van meldingen en mails
Mijn login gegevens
Taal voorkeur instellen