Help center > CRM > Contacten en leden beheren

Werken met contacten en lidmaatschappen

Om de communicatie binnen jouw organisatie te vereenvoudigen, is het aangeraden om naast leden ook alle sympathisanten, ouders, trainers en ex-leden als contact toe te voegen in Twizzit. 

Vervolgens gebruik je lidmaatschappen om een duidelijk onderscheid te maken tussen leden en niet-leden. 

Gebruik lidmaatschappen om:

  • Aan te duiden of een persoon al dan niet een actief lid is binnen de organisatie
  • Weer te geven wat voor type lid een persoon is. Lidmaatschappen kunnen o.a gebruikt worden om verschillende lidgeld tarieven aan te rekenen of toegangsrechten toe te kennen.
  • De historiek van een lid bij te houden
  • Het toegangsbeheer binnen Twizzit eenvoudig in te stellen
  • Gericht te communiceren met al jouw huidige leden
  • ...
Maak nooit een afzonderlijk lidmaatschapstype aan voor ex-leden. Is een lid niet langer aangesloten bij de organisatie, dan volstaat het om het lidmaatschap van deze persoon te beëindigen. Op deze manier houd je het beste overzicht.

 

Beheer de lidmaatschaptypes in de module "instellingen", lees er hier meer over.

Was dit nuttig?
Over de module CRM
Waarom de module CRM gebruiken?
Gegevens opzoeken
Quicksearch
Uitgebreid zoeken
Nuttige zoekopdrachten
Zoekopdracht opslaan
Lijst van resultaten
Contacten en leden beheren
Werken met contacten en lidmaatschappen
Contacten toevoegen
Leden aansluiten bij de federatie
Profiel van een contact
Contacten uitnodigen om Twizzit te gebruiken
Bericht versturen naar contacten
Contacten exporteren
Gepersonaliseerde documenten aanmaken
Lidkaarten zoeken en printen
Contacten verwijderen
Families beheren
Werken met families
Families toevoegen
Profiel van de familie
Families linken aan contacten
Verzend bericht naar families
Families exporteren
Families verwijderen
Bedrijven beheren
Wat zijn bedrijven en waarvoor kan ik ze gebruiken?
Bedrijven toevoegen
Profiel van een bedrijf
Werken met contracten
Contacten linken aan een bedrijf
(Sponsor)logo's weergeven in de app/op de website
Verstuur bericht/mail naar bedrijven
Bedrijven exporteren
Bedrijven verwijderen
Resources beheren
Wat zijn resources en waarvoor kan ik ze gebruiken?
Resources toevoegen
Profiel van een resource
Resources alloceren aan groepen of contacten
Werken met resource QR codes