Help center > Aan de slag met Twizzit! > 8. Duik verder in Twizzit

Bestanden toevoegen en delen

Om een bestand toe te voegen aan Twizzit, en het zichtbaar te maken voor de gewenste contacten in Twizzit, ga je als volgt te werk: 

  1. Open de module "media"
  2. Klik op de "+" rechts onderaan
  3. Klik op de blauwe knop "bestand toevoegen" en selecteer het bestand
  4. Gebruik tags om aan te geven wie of wat er voorkomt in dit bestand en voeg een omschrijving van het bestand toe
  5. Selecteer (indien gewenst) de optie "groepeer bestanden in album" en vul de instellingen voor dit album in
  6. Vul in wie het bestand mag zien aan de hand van de privacy-sectie
  7. Klik op "opslaan".

 

Was dit nuttig?
Volgende: Nieuwsoverzicht
1. Inloggen
Eerste keer inloggen of login/wachtwoord vergeten
Werken met meerdere gebruikers
Ouders en hun kinderen
2. Mijn planning & aanwezigheden
Overzicht mijn activiteiten
Mijn aanwezigheid opgeven
3. Inschrijven en bestellen voor activiteiten
Inschrijven voor een activiteit
Overzicht formulieren
Invullen van een inschrijvingsformulier
4. Chat met jouw groep, begeleiding of andere personen
Polls organiseren vanuit een gesprek
Documenten doorsturen
Een gesprek starten
5. Polls, doodles en lijsten aanmaken
Lijsten delen
Poll, doodle of lijst toevoegen
Polls organiseren vanuit een gesprek
6. Persoonlijke gegevens aanpassen
Contactgegevens aanpassen
7. Voorkeuren & meldingen instellen
Ontvangen van meldingen en mails
8. Duik verder in Twizzit
Bestanden toevoegen en delen
Nieuwsoverzicht
Overzicht groepsindeling
Een overzicht van mijn evaluaties
Evaluaties afnemen