Help center > Aan de slag met Twizzit! > 8. Duik verder in Twizzit

Evaluaties afnemen

Om een nieuwe evaluatie toe te voegen, van jezelf of anderen en zo een duidelijk en objectief beeld te krijgen over de prestaties en evolutie van de geëvalueerde volg je onderstaande stappen:

  1. Open de module "mijn evaluaties"
  2. Kies voor de tab "mijn evaluaties"
  3. Klik op de "+" rechts onderaan om een nieuwe evaluatie toe te voegen
  4. Selecteer een type evaluatie
  5. Geef aan wie je wenst te evalueren
  6. Klik op "voeg nieuwe evaluatie toe"
  7. Vul voor de gewenste criteria een waarde in
  8. Klik op "evaluatie opslaan".

Wie uiteindelijk evaluaties kan bekijken en toevoegen wordt bepaald door het toegangsbeheer. Contacteer de verantwoordelijke binnen jouw club, indien je een aangepaste toegang wenst te verkrijgen.

Was dit nuttig?
1. Inloggen
Eerste keer inloggen of login/wachtwoord vergeten
Werken met meerdere gebruikers
Ouders en hun kinderen
2. Mijn planning & aanwezigheden
Overzicht mijn activiteiten
Mijn aanwezigheid opgeven
3. Inschrijven en bestellen voor activiteiten
Inschrijven voor een activiteit
Overzicht formulieren
Invullen van een inschrijvingsformulier
4. Chat met jouw groep, begeleiding of andere personen
Polls organiseren vanuit een gesprek
Documenten doorsturen
Een gesprek starten
5. Polls, doodles en lijsten aanmaken
Lijsten delen
Poll, doodle of lijst toevoegen
Polls organiseren vanuit een gesprek
6. Persoonlijke gegevens aanpassen
Contactgegevens aanpassen
7. Voorkeuren & meldingen instellen
Ontvangen van meldingen en mails
8. Duik verder in Twizzit
Bestanden toevoegen en delen
Nieuwsoverzicht
Overzicht groepsindeling
Een overzicht van mijn evaluaties
Evaluaties afnemen