Help center > Mijn Twizzit > Inloggen

Evaluaties afnemen

Om een nieuwe evaluatie toe te voegen, van jezelf of anderen en zo een duidelijk en objectief beeld te krijgen over de prestaties en evolutie van de geëvalueerde volg je onderstaande stappen:

  1. Open de module "mijn evaluaties"
  2. Kies voor de tab "mijn evaluaties"
  3. Klik op de "+" rechts onderaan om een nieuwe evaluatie toe te voegen
  4. Selecteer een type evaluatie
  5. Geef aan wie je wenst te evalueren
  6. Klik op "voeg nieuwe evaluatie toe"
  7. Vul voor de gewenste criteria een waarde in
  8. Klik op "evaluatie opslaan".

Wie uiteindelijk evaluaties kan bekijken en toevoegen wordt bepaald door het toegangsbeheer. Contacteer de verantwoordelijke binnen jouw club, indien je een aangepaste toegang wenst te verkrijgen.

Was dit nuttig?
Inloggen
Eerste keer inloggen of login/wachtwoord vergeten
Werken met meerdere gebruikers
Ouders en hun kinderen
Home
Nieuwsoverzicht
Delen
Opmerking schrijven
Nieuwssectie beheren
Activiteiten
Over activiteiten
Overzicht mijn activiteiten
Activiteiten zoeken
Favorieten toevoegen
Details van een activiteit
Activiteiten toevoegen
Mijn aanwezigheid opgeven
Inschrijven voor een activiteit
Taken
Live feed
Activiteiten exporteren naar een andere agenda
Competitie
Wedstrijdplanning opzoeken
Rangschikkingen bekijken
Wedstrijdblad invullen
Wedstrijdbladen opzoeken
Wedstrijdbladen aanpassen/aanvullen
Chat
Een gesprek starten
Gesprekken beheren
Gesprekken dempen
Werken met verzendlijsten
Polls organiseren vanuit een gesprek
Documenten doorsturen
Meldingen
Overzicht van meldingen
Voorkeuren instellen
Groepen
Overzicht groepsindeling
Groepsomschrijving
Contacten aan groep toevoegen
Inschrijvingen & aankopen
Overzicht formulieren
Invullen van een inschrijvingsformulier
Mijn inschrijvingen
Mijn facturen
Overzicht facturen
Factuur betalen
Mijn lijsten
Overzicht polls, lijsten en doodles
Poll, doodle of lijst toevoegen
Lijsten delen
Lijsten starten vanuit chat
Mijn evaluaties
Een overzicht van mijn evaluaties
Mijn afgenomen evaluaties
Evaluaties afnemen
Gemaakte evaluaties aanpassen of aanvullen
Media
Bestanden toevoegen en delen
Lidkaarten
Mijn lidkaarten
Persoonlijke gegevens
Contactgegevens aanpassen
Lidmaatschap bekijken
Gelinkte bedrijven en resources
Persoonlijke voorkeuren
Ontvangen van meldingen en mails
Mijn login gegevens
Taal voorkeur instellen