Help center > Beheer aanwezigheden > Aanwezigheden ingeven

Aanwezigheid ingeven als beheerder

Ben je beheerder en wil je aanpassingen doen in de aanwezigheden van leden? Hiervoor kan je op twee verschillende manieren te werk gaan. 

Enerzijds kan je dit doen aan de hand van de module "beheer aanwezigheden" door volgende stappen te volgen: 

  1. Open de module "beheer aanwezigheden"
  2. Zoek op basis van groep, contact of evenement de gewenste activiteit op
  3. Selecteer het correcte vakje
  4. Kies de gewenste aanwezigheidstatus.

Anderzijds kan je dit ook doen in de module "beheer agenda". In dit geval, ga je best als volgt te werk: 

  1. Open de module "beheer agenda"
  2. Zoek de gewenste activiteit en open deze
  3. Klik op de tab "aanwezigheden"
  4. Klik op het vakje naast de naam van de persoon waarvoor je de aanwezigheid wenst aan te passen
  5. Selecteer de gewenste aanwezigheidstatus.
Was dit nuttig?
Over de module beheer aanwezigheden
Werken met aanwezigheden
Aanwezigheden instellen
Van wie worden aanwezigheden bijgehouden?
Welke statussen zijn beschikbaar?
Wie kan welke aanwezigheden bekijken?
Wie ontvangt meldingen van aangepaste aanwezigheden?
Aan de slag met aanwezigheden
Activiteit met aanwezigheden inplannen
Standaard aanwezigheid aanpassen
Maximaal aanwezigen bepalen
Aanwezigheden ingeven
Aanwezigheid ingeven als eindgebruiker (voor jezelf)
Aanwezigheid ingeven als begeleider (voor mezelf of een ander groepslid)
Aanwezigheid ingeven als beheerder
Aanwezigheden analyseren
Overzicht van aanwezigheden
Aanwezigheden exporteren