Help center > Beheer aanwezigheden > Aan de slag met aanwezigheden

Activiteit met aanwezigheden inplannen

Om aanwezigheden op te vragen voor een activiteit dien je dit contact of een groep waarvan het contact deel uit maakt, te linken aan de activiteit. 

Dit doe je als volgt: 

  1. Open de module "beheer agenda"
  2. Open de activiteit in kwestie
  3. Klik op "activiteit aanpassen"
  4. Link contacten of groepen aan de activiteit door ze op te zoeken in de daarvoor voorziene balk
  5. Klik op "activiteit opslaan"

Of een persoon al dan niet zijn aanwezigheid dient in te vullen voor de activiteit hangt af van de functie die het contact in de groep waarmee het gelinkt is aan de activiteit vervult. Open de "contactfuncties" onder de module "instellingen" om dit aan te passen.

 

Indien een persoon gelinkt is als afzonderlijk contact aan de activiteit, bepaalt de functie waarmee het contact gelinkt is of hij/zij al dan niet zijn/haar aanwezigheid dient in te vullen. Open de "contactfuncties activiteit functies" onder de module "instellingen" om dit aan te passen.

 

Bovendien kan je ook de standaard aanwezigheid van een contact aanpassen, het maximaal aantal aanwezigen voor de activiteit instellen en bepalen tot hoeveel uur voor de aanvang van de activiteit de aanwezigheid mag worden aangepast. 

Was dit nuttig?
Over de module beheer aanwezigheden
Werken met aanwezigheden
Aanwezigheden instellen
Van wie worden aanwezigheden bijgehouden?
Welke statussen zijn beschikbaar?
Wie kan welke aanwezigheden bekijken?
Wie ontvangt meldingen van aangepaste aanwezigheden?
Aan de slag met aanwezigheden
Activiteit met aanwezigheden inplannen
Standaard aanwezigheid aanpassen
Maximaal aanwezigen bepalen
Aanwezigheden ingeven
Aanwezigheid ingeven als eindgebruiker (voor jezelf)
Aanwezigheid ingeven als begeleider (voor mezelf of een ander groepslid)
Aanwezigheid ingeven als beheerder
Aanwezigheden analyseren
Overzicht van aanwezigheden
Aanwezigheden exporteren