Help center > Mijn Twizzit > Activiteiten

Details van een activiteit

Wanneer je een activiteit open klikt in de module "mijn activiteiten" vind je volgende info terug:

  • "Algemene info": de naam van de activiteit, datum en tijdstip alsook het tijdstip van de afspraak. 
  • "Taken": Contacten die een taak op zich nemen worden hier getoond met hun functie
  • "Groepen": De groepen en contacten die gelinkt zijn aan de activiteit in kwestie 
  • "Details": De omschrijving van de activiteit en de omslagfoto worden hier getoond

Bovendien zie je hier ook de tab "live feed" verschijnen, hier kan je opmerkingen en foto's delen over de activiteit. Indien het om een wedstrijd gaat kan je hier ook belangrijke gebeurtenissen in de wedstrijd toevoegen (score, uitsluitingen, pauze,...)

Indien je toegang hebt tot aanwezigheden zal hier ook een tab "aanwezigheden" verschijnen. Gaat het om een activiteit waar een inschrijvingsformulier aan gekoppeld is, gebruik dan de tab "inschrijvingen" om je in te schrijven voor deze activiteit

Was dit nuttig?
Inloggen
Eerste keer inloggen of login/wachtwoord vergeten
Werken met meerdere gebruikers of accounts
Ouders en hun kinderen
Home
Over het nieuwsoverzicht
Nieuwsartikel delen
Opmerking schrijven bij nieuwsartikel
Nieuwspagina beheren
Activiteiten
Over activiteiten
Overzicht mijn activiteiten
Een activiteit zoeken
Favorieten toevoegen
Details van een activiteit
Activiteiten toevoegen
Mijn aanwezigheid opgeven
Inschrijven voor een activiteit
Taken toevoegen en opnemen
Live feed van een activiteit
Activiteiten exporteren naar een andere agenda
Competitie
Wedstrijdplanning opzoeken
Rangschikkingen bekijken
Wedstrijdblad invullen
Wedstrijdblad opzoeken
Wedstrijdblad aanpassen
Chat
Een chat gesprek starten
Chat beheren
Chat dempen
Werken met chat verzendlijsten
Polls organiseren in de chat
Bestanden doorsturen in de chat
Meldingen
Overzicht van meldingen
Voorkeuren instellen voor meldingen
Groepen
Overzicht groepsindeling
Groepsomschrijving bewerken
Contacten aan groep toevoegen
Inschrijvingen & aankopen
Overzicht formulieren
Inschrijvingsformulier invullen
Mijn inschrijvingen raadplegen
Mijn facturen
Overzicht facturen
Factuur betalen
Mijn lijsten
Overzicht polls, lijsten en doodles
Poll, doodle of lijst toevoegen
Lijsten delen
Lijsten starten vanuit chat
Mijn evaluaties
Een overzicht van mijn evaluaties
Mijn afgenomen evaluaties
Evaluaties afnemen
Gemaakte evaluatie aanpassen
Media
Bestanden toevoegen en delen
Lidkaarten
Mijn lidkaarten raadplegen
Persoonlijke gegevens
Contactgegevens / profielfoto aanpassen
Lidmaatschap(pen) bekijken
Gelinkte bedrijven en resources
Persoonlijke voorkeuren
Voorkeuren voor meldingen en mails instellen
Mijn login gegevens raadplegen / aanpassen
Taal voorkeur instellen