Help center > Mijn Twizzit > Mijn evaluaties

Details van een activiteit

Wanneer je een activiteit open klikt in de module "mijn activiteiten" vind je volgende info terug:

  • "Algemene info": de naam van de activiteit, datum en tijdstip alsook het tijdstip van de afspraak. 
  • "Taken": Contacten die een taak op zich nemen worden hier getoond met hun functie
  • "Groepen": De groepen en contacten die gelinkt zijn aan de activiteit in kwestie 
  • "Details": De omschrijving van de activiteit en de omslagfoto worden hier getoond

Bovendien zie je hier ook de tab "live feed" verschijnen, hier kan je opmerkingen en foto's delen over de activiteit. Indien het om een wedstrijd gaat kan je hier ook belangrijke gebeurtenissen in de wedstrijd toevoegen (score, uitsluitingen, pauze,...)

Indien je toegang hebt tot aanwezigheden zal hier ook een tab "aanwezigheden" verschijnen. Gaat het om een activiteit waar een inschrijvingsformulier aan gekoppeld is, gebruik dan de tab "inschrijvingen" om je in te schrijven voor deze activiteit

Was dit nuttig?
Inloggen
Eerste keer inloggen of login/wachtwoord vergeten
Werken met meerdere gebruikers
Ouders en hun kinderen
Home
Nieuwsoverzicht
Delen
Opmerking schrijven
Nieuwssectie beheren
Activiteiten
Over activiteiten
Overzicht mijn activiteiten
Activiteiten zoeken
Favorieten toevoegen
Details van een activiteit
Activiteiten toevoegen
Mijn aanwezigheid opgeven
Inschrijven voor een activiteit
Taken
Live feed
Activiteiten exporteren naar een andere agenda
Competitie
Wedstrijdplanning opzoeken
Rangschikkingen bekijken
Wedstrijdblad invullen
Wedstrijdbladen opzoeken
Wedstrijdbladen aanpassen/aanvullen
Chat
Een gesprek starten
Gesprekken beheren
Gesprekken dempen
Werken met verzendlijsten
Polls organiseren vanuit een gesprek
Documenten doorsturen
Meldingen
Overzicht van meldingen
Voorkeuren instellen
Groepen
Overzicht groepsindeling
Groepsomschrijving
Contacten aan groep toevoegen
Inschrijvingen & aankopen
Overzicht formulieren
Invullen van een inschrijvingsformulier
Mijn inschrijvingen
Mijn facturen
Overzicht facturen
Factuur betalen
Mijn lijsten
Overzicht polls, lijsten en doodles
Poll, doodle of lijst toevoegen
Lijsten delen
Lijsten starten vanuit chat
Mijn evaluaties
Een overzicht van mijn evaluaties
Mijn afgenomen evaluaties
Evaluaties afnemen
Gemaakte evaluaties aanpassen of aanvullen
Media
Bestanden toevoegen en delen
Lidkaarten
Mijn lidkaarten
Persoonlijke gegevens
Contactgegevens aanpassen
Lidmaatschap bekijken
Gelinkte bedrijven en resources
Persoonlijke voorkeuren
Ontvangen van meldingen en mails
Mijn login gegevens
Taal voorkeur instellen